Jan 3, 16-19 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.

 
HLAVNÍ MENU

Vybraná kniha:

 

Další knihy:

Na úsvitu dějin

Máte před sebou zvukovou knihu. Je to úvodní kniha známé pentalogie "Drama věků" americké spisovatelky Ellen Gould Whiteové. Zve vás k zamyšlení nad starými, více či méně známými příběhy, o kterých, jak sami zjistíte, stojí za to přemýšlet. O Adamovi, Evě a pozemském ráji, o potopě a Noemově arše, o stavbě babylónské věže, o městě jménem Sodoma, o dlouhém putování Abrahama a jeho rodiny, o Josefovi na dvoře egyptského faraóna, ale také o Mojžíšovi, který vyvedl celý svůj národ z otroctví do země zaslíbené.
Tyto příběhy se odehrály na úsvitu lidských dějin a jsou staré několik tisíc let. Starodávné říše už sice odvál čas, hroby slavných postav minulosti již dávno zavál písek a mnohé příběhy jsou téměř zapomenuty. Přesto však mluví naší řečí a mají nám co říct. Takové věci jako dobro a zlo, láska a nenávist, věrnost a zrada či odpuštění a pomsta jsou totiž i nám dnes více než důvěrně známé.

Poznámka ke stahování nahrávek: jestliže Váš prohlížeč po kliknutí na odkaz "Stahuj" nezačne ukládat soubor (např. automaticky se spustí Váš audio přehrávač - zejména u nových aktualizací prohlížečů), pak pravým tlačítkem myši klikněte na "Stahuj" a zvolte "Uložit cíl jako...", vyberte místo pro uložení audio souboru a potvrďte. Stahování by pak mělo začít okamžitě - tedy s ohledem na rychlost Vašeho internetového připojení.

 

Pro živý přenos (přímý, nebo jen poslech) z internetu vyberte kapitolu a klepněte na ni.

Celá audiokniha ke stažení
 
1
01-1 Původ zla Stahuj
138
34-3 Pokyn k návratu na poušť Stahuj
2
01-2 Boj v Luciferově srdci Stahuj
139
34-4 Nepřijetí rozhodnutí a jeho důsledek Stahuj
3
01-3 Vyhoštěn z nebe Stahuj
140
35-1 Kórachova vzpoura Stahuj
4
01-4 Proč jej Bůh nezničil Stahuj
141
35-2 Obvinění Mojžíše Stahuj
5
02-1 Na úsvitu dějin Stahuj
142
35-3 Odsouzení Stahuj
6
02-2 První manželství Stahuj
143
35-4 Bezmocný Bůh Stahuj
7
02-3 Sedmý den Stahuj
144
36-1 Čtyřicet let na poušti Stahuj
8
02-4 Strom poznání Stahuj
145
37-1 Mojžíšovo selhání Stahuj
9
02-5 Eden Stahuj
146
37-2 Provinění a trest Stahuj
10
03-1 Nedůvěra a její důsledky Stahuj
147
38-1 Cesta kolem Edómu Stahuj
11
03-2 Pokušení a pád Stahuj
148
38-2 Áronova smrt Stahuj
12
03-3 Důsledky nedůvěry Stahuj
149
38-3 Lid se opět bouří Stahuj
13
04-1 Zaslíbení záchrany Stahuj
150
38-4 Bronzový had Stahuj
14
04-2 Naděje pro Adama a Evu Stahuj
151
39-1 Dobytí Bášanu Stahuj
15
04-3 Temné důsledky Stahuj
152
39-2 Vítězství Stahuj
16
04-4 Širší význam vykoupení Stahuj
153
40-1 Balák a Bileám Stahuj
17
05-1 Kain a Ábel Stahuj
154
40-2 Oslice a anděl Stahuj
18
05-2 Veliký rozdíl Stahuj
155
40-3 U moábského krále Stahuj
19
05-3 Zločin a trest Stahuj
156
40-4 Balákovo zklamání Stahuj
20
05-4 Kainův příklad Stahuj
157
40-5 Bileámovo proroctví Stahuj
21
06-1 Šét a Henoch Stahuj
158
41-1 Midjánské ženy Stahuj
22
06-2 Adam a jeho potomcoi Stahuj
159
41-2 Pinchas Stahuj
23
06-3 Henochův příklad Stahuj
160
41-3 Silní muži přemoženi ženami Stahuj
24
07-1 Potopa Stahuj
161
42-1 Mojžíšovo poselství Stahuj
25
07-2 Koráb k záchraně života Stahuj
162
42-2 Závěrečná zaslíbení Stahuj
26
07-3 Bouře Stahuj
163
43-1 Mojžíšova smrt Stahuj
27
07-4 Před potopou a dnes Stahuj
164
43-2 Sám na vrcholu hory Stahuj
28
08-1 Nový začátek Stahuj
165
43-3 Vidění budoucnosti Stahuj
29
08-2 Duha - znamení Boží dobroty Stahuj
166
43-4 Smrt a vzkříšení Stahuj
30
09-1 Stvoření a věda Stahuj
167
44-1 V zaslíbené zemi Stahuj
31
10-1 Babylónská věž Stahuj
168
44-2 Překročení Jordánu Stahuj
32
10-2 Zmatení jazyků Stahuj
169
45-1 Pád Jericha Stahuj
33
11-1 Abraham Stahuj
170
45-2 Zkáza Stahuj
34
11-2 Do neznáma Stahuj
171
45-3 Porážka u Aje Stahuj
35
11-3 Vyhoštění z Egypta Stahuj
172
45-4 Určení viníka Stahuj
36
12-1 Abrahamův příklad Stahuj
173
45-5 Chamtivost Stahuj
37
12-2 Abraham osvobozuje Lota Stahuj
174
46-1 Ébal a Gerizím Stahuj
38
12-3 Zaslíbení potomstva Stahuj
175
47-1 Na postupu Stahuj
39
12-4 Prosba za Sodomu Stahuj
176
47-2 Dlouhý den Stahuj
40
12-5 Abrahamova domácnost Stahuj
177
48-1 Konečně doma Stahuj
41
13-1 Nejtěžší zkouška Stahuj
178
48-2 Rozdělení zaslíbené země Stahuj
42
13-2 Obětování Izáka Stahuj
179
48-3 Útočištná města Stahuj
43
13-3 Na vrcholu hory Stahuj
180
48-4 Nedorozumění Stahuj
44
13-4 Význam Abrahamovy oběti Stahuj
181
49-1 Jozuova poslední slova Stahuj
45
14-1 Sodoma Stahuj
182
49-2 Slib věrnosti Stahuj
46
14-2 V Lotově domě Stahuj
183
50-1 Desátky a dary Stahuj
47
14-3 Lotův váhavý útěk Stahuj
184
51-1 Duch solidarity a štědrosti Stahuj
48
14-4 Zničení Sodomy a jeho poselství Stahuj
185
51-2 Sedmý rok Stahuj
49
15-1 Izákovo manželství Stahuj
186
51-3 Jubilejní rok Stahuj
50
15-2 Rebeka Stahuj
187
52-1 Radostné svátky vděčnosti Stahuj
51
15-3 Zodpovědnost rodičů Stahuj
188
52-2 Význam svátků Stahuj
52
16-1 Jákob a Ezau Stahuj
189
53-1 Gedeón Stahuj
53
16-2 Podvod Stahuj
190
53-2 Povolání Gedeóna Stahuj
54
16-3 Ezauova lítost Stahuj
191
53-3 Gedeónovo vojsko Stahuj
55
17-1 Útěk Stahuj
192
53-4 Vítězná bitva Stahuj
56
17-2 Ráchel Stahuj
193
53-5 Význam pokory Stahuj
57
17-3 Pastýř Stahuj
194
53-6 Gedeónova chyba Stahuj
58
17-4 Návrat Stahuj
195
53-7 Nestálost Izraele Stahuj
59
18-1 Jákobův noční zápas Stahuj
196
54-1 Samson Stahuj
60
18-2 Nové jméno - Izrael Stahuj
197
54-2 Pelištejci Stahuj
61
18-3 Závěrečný zápas Stahuj
198
54-3 Delíla Stahuj
62
19-1 Návrat domů Stahuj
199
54-4 Pokání a tragické vítězství Stahuj
63
19-2 Jákobovi synové Stahuj
200
55-1 Samuel Stahuj
64
19-3 Nenávist k Josefovi Stahuj
201
55-2 Šílo Stahuj
65
19-4 Prodán do otroctví Stahuj
202
56-1 Élí a jeho synové Stahuj
66
20-1 Josef v Egyptě Stahuj
203
56-2 Zodpovědnost rodičů Stahuj
67
20-2 Téměř neodolatelné pokušení Stahuj
204
57-1 Schrána smlouvy v zajetí Stahuj
68
20-3 Ve vězení Stahuj
205
57-2 Schrána v zajetí Stahuj
69
20-4 Výklad faraonových snů Stahuj
206
57-3 Smrt Élího Stahuj
70
20-5 Správce země Stahuj
207
57-4 Schrána a Pelištejci Stahuj
71
21-1 Josef a jeho bratři Stahuj
208
57-5 Schrána poslána do Bét-šemeše Stahuj
72
21-2 Návrat k otci Stahuj
209
57-6 Samuel soudcem Stahuj
73
21-3 Znovu v Egyptě Stahuj
210
58-1 Prorocké školy Stahuj
74
21-4 Poslední zkouška Stahuj
211
58-2 Smysl výchovy Stahuj
75
21-5 Usmíření Stahuj
212
58-3 Řeč přírody Stahuj
76
21-6 Přestěhování do Egypta Stahuj
213
59-1 První izraelský král Stahuj
77
21-7 Josefovi synové Stahuj
214
59-2 Varování Stahuj
78
21-8 Jákob předpovídá budoucnost Stahuj
215
59-3 Lid žádá krále Stahuj
79
21-9 Mesiáš Stahuj
216
59-4 Vyvolení Saula Stahuj
80
22-1 Mojžíš Stahuj
217
59-5 Saul prohlášen králem Stahuj
81
22-2 Narození Stahuj
218
59-6 Vítězství nad Amónci Stahuj
82
22-3 Vliv matky Stahuj
219
59-7 Shromáždění v Gilgálu Stahuj
83
22-4 Na královském dvoře Stahuj
220
60-1 Saulova vláda Stahuj
84
22-5 Útěk Stahuj
221
60-2 Velké selhání Stahuj
85
22-6 Hořící keř Stahuj
222
60-3 Jónatanovo vítězství Stahuj
86
22-7 Výmluvy a pověření Stahuj
223
60-4 Lid se staví proti králi Stahuj
87
23-1 Egyptské rány Stahuj
224
61-1 Zavržení Stahuj
88
23-2 První těžkosti Stahuj
225
61-2 Rozsudek Stahuj
89
23-3 Zázrak a napodobenina Stahuj
226
61-3 Saulova hořká zkušenost Stahuj
90
23-4 Egypt je zasažen ranami Stahuj
227
62-1 Pomazání Davida  Stahuj
91
23-5 Farao zatvrzuje srdce Stahuj
228
63-1 David a Goliáš Stahuj
92
23-6 Další rány Stahuj
229
63-2 David před králem Stahuj
93
23-7 Kobylky a tma Stahuj
230
63-3 Vítězství odvahy a víry Stahuj
94
24-1 První Velikonoce Stahuj
231
64-1 Žárlivost Stahuj
95
24-2 Význam Velikonoc Stahuj
232
64-2 Léčky Stahuj
96
25-1 Odchod z Egypta Stahuj
233
64-3 V Rámě Stahuj
97
25-2 Oblakový sloup Stahuj
234
64-4 Jónatanovo přátelství Stahuj
98
25-3 Pronásledování Stahuj
235
64-5 U Achímeleka Stahuj
99
25-4 Záchrana Stahuj
236
64-6 Úkryt v jeskyni Stahuj
100
26-1 Putování pouští Stahuj
237
65-1 Na útěku Stahuj
101
26-2 Mana Stahuj
238
65-2 Samuelova smrt Stahuj
102
26-3 Voda ze skály Stahuj
239
65-3 Nábal a Abígajil Stahuj
103
26-4 Válka s Amálekem Stahuj
240
65-4 Davidova velkorysost Stahuj
104
26-5 Jitrova moudrá rada Stahuj
241
65-5 U Pelištejců Stahuj
105
27-1 Sínaj Stahuj
242
66-1 Saulův konec Stahuj
106
27-2 Desatero Stahuj
243
66-2 U věštkyně v Én-dóru Stahuj
107
27-3 Zákon lásky Stahuj
244
66-3 Sebevražda Stahuj
108
27-4 Uzavření smlouvy Stahuj
245
67-1 Tajemství Én-dóru Stahuj
109
27-5 Povýšení národa otroků Stahuj
246
68-1 Davidova zkouška Stahuj
110
28-1 Zlaté tele Stahuj
247
68-2 Vysvobození Stahuj
111
28-2 Mojžíšovy přímluvy Stahuj
248
68-3 David oplakává Saula Stahuj
112
28-3 Áronova vina Stahuj
249
69-1 David králem Stahuj
113
28-4 Trest Stahuj
250
70-1 Davidova vláda Stahuj
114
28-5 Slitování Stahuj
251
70-2 Přenesení schrány Stahuj
115
28-6 Stan setkávání Stahuj
252
70-3 Vstup do Jeruzaléma Stahuj
116
28-7 V Boží přítomnosti Stahuj
253
70-4 Záměr postavit chrám Stahuj
117
29-1 Velký spor Stahuj
254
70-5 Válka s Amónci Stahuj
118
29-2 Památník stvoření Stahuj
255
71-1 Davidův pád Stahuj
119
29-3 Další útoky Stahuj
256
71-2 Vražda  Stahuj
120
29-4 Vítězství Stahuj
257
71-3 Nátanovo obvinění  Stahuj
121
30-1 Stan setkávání Stahuj
258
71-4 Pokání  Stahuj
122
30-2 Oblečení jako symbol Stahuj
259
71-5 Varovný příklad Stahuj
123
30-3 Denní služba Stahuj
260
72-1 Abšalómova vzpoura Stahuj
124
30-4 Den smíření Stahuj
261
72-2 Skrytá vzpoura Stahuj
125
30-5 Pravá svatyně Stahuj
262
72-3 David opouští Jeruzalém Stahuj
126
31-1 Nádab a Abíhú Stahuj
263
72-4 Vědomí viny Stahuj
127
32-1 Stará a nová smlouva Stahuj
264
72-5 Abšalóm v Jeruzalémě Stahuj
128
32-2 Zákon morální a ceremoniální Stahuj
265
72-6 Chúšajova rada Stahuj
129
32-3 Požehnání pro všechny Stahuj
266
72-7 David překračuje Jordán Stahuj
130
32-4 Důvod vyvolení Stahuj
267
72-8 Rozhodující bitva Stahuj
131
32-5 Nová smlouva Stahuj
268
72-9 David oplakává Abšalóma Stahuj
132
33-1 Nespokojenost lidu Stahuj
269
73-1 Davidovo stáří Stahuj
133
33-2 Lid žádá maso Stahuj
270
73-2 Trest Stahuj
134
33-3 Jmenování sedmdesáti Stahuj
271
73-3 Šalomoun králem Stahuj
135
33-4 Žárlivost Stahuj
272
73-4 Příprava na budování chrámu Stahuj
136
34-1 Před zaslíbenou zemí Stahuj
273
73-5 Davidův odkaz Stahuj
137
34-2 Vzpoura Stahuj      
[Zpět nahoru]

 

Na úsvitu dějin
 
 
Copyright © 2010 Dobrý pastýř